Nawigacja mobilna
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type

Certyfikat dla Venture Industries

Firma Venture Industries jako jedyny polski producent wentylatorów przeciwwybuchowych, otrzymała potwierdzenie przez uznaną jednostkę certyfikującą KEMA funkcjonowania w praktyce procedur zapewnienia jakości wg ISO 9001:2000 z rozszerzeniem o rygorystyczne wymagania EN 13980:2002 (PN-EN 13980:2004 ) Przestrzenie zagrożone wybuchem - Zastosowanie systemów jakości.

Nie jest tajemnicą, że z roku na rok Venture Industries rozszerza swoją ofertę. Równocześnie zwiększa się zakres produkowanych przez nas urządzeń, a co za tym idzie wymagania odnośnie poszczególnych procesów technologicznych. Venture Industries zawsze przywiązywało i przywiązuje dużą wagę do jakości produkowanych i sprzedawanych artykułów, oraz obsługi klienta. Jako jedna z pierwszych firm z branży wprowadziliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2000.

Nasze produkty powstają w oparciu o procedury zgodne z ISO i przepisy normujące wymagania odnośnie produkcji urządzęń w wykonaniach specjalnych, (w tym przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem).Tym bardziej jesteśmy dumni, że uzyskaliśmy certyfikat-czyli potwierdzenie przez renomowana jednostkę KEMA- funkcjonawania w praktyce procedur zapewnienia jakości wg ISO 9001:2000 z rozszerzeniem o rygorystyczne wymagania EN 13980:2002 (PN-EN 13980:2004)Przestrzenne zagrożenie wybuchem-Zastosowanie systemów jakości.

Reasumując - jakość i zgodność względem wymagań Dyrektywy "ATEX" 94/9/EC - produkowanych przez Venture Industries wentylatorów przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem została potwierdzona certyfikatem. Tym samym zakończyła się procedura wprowadzenia do sprzedaży wentylatorów promieniowych przeciwwybuchowych EGM. Niebawem oferta Venture Industries dotycząca wentylatorów Ex zostanie rozszerzona o kolejne 2-wa typy urządzeń, a do końca bieżącego roku mamy nadzieję wdrożyć do produkcji i uzyskać certyfikat na następne 3-rzy typy wentylatorów EX.

Praca w Venture Industries

W związku z dynamicznym rozwojem, Venture Industries Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowiska:Venture Industries Group